ขอหนังสือรับรอง

 

 

รายการ

​คู่มือสำหรับประชาชน

​ ​​Check list

คู่มือที่

เกี่ยวข้อง​ ​

​​​Link ก.พ.ร.

​​​PDF File

​​​“Key word” สำหรับค้นหาคู่มือฯ ในเว็บไซต์ กพร.

​​​PDF File

​WORD File

 

​ขอหนังสือรับรอง ​

 

​1.

​ ​การออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก

link.png

pdf.png

​ออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก​

pdf.png

 

​2.

​การขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตเกี่ยวกับสารกาเฟอีน (Caffeine) ตามประกาศกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2546 สำหรับการผลิตเครื่องดื่มผสมกาเฟอีน

 

pdf.png

pdf.png

doc.png

pdf.png