ข้อมูล/สื่อที่เกี่ยวข้อง

 

  1. การขออนุญาตอาหาร​ ​ ​

​Downloads

1.1 คู่มือ​

  • คู่มือการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
pdf.png

  • E-Book การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร​​
book (1) 1.png

  • คู่มือการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
pdf.png

  • ​E-Book การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
book (1) 1.png

​1.2 Infographic

 

  • การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
jpg30.png

  • ​การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
jpg30.png

  • การขออนุญาตโฆษณาอาหาร
jpg30.png

  • ​การขออนุญาตสถานที่ ผลิตภัณฑ์ และโฆษณาอาหาร
jpg30.png

​1.3 แผ่นปลิวขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ ผลิตภัณฑ์ และโฆษณาอาหาร

pdf.png

​1.4 แผ่นพับสาระน่ารู้ ผลิตภัณฑ์อาหาร

 

pdf.png

 

​ ​2. ข้อมูล

​Downloads

​1.1 พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

pdf.png