ขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ Novel Food

 

รายการ

​คู่มือสำหรับประชาชน

​ ​​Check list

คู่มือที่

เกี่ยวข้อง​ ​

​​​Link ก.พ.ร.

​​​PDF File

​​​“Key word” สำหรับค้นหาคู่มือฯ ในเว็บไซต์ กพร.

​​​PDF File

​WORD File

1.

​การขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)​

pdf.png

 

Required documents or evidences for verification of being novel food together with checklist supporting verification (Novel food).