ขออนุญาตโฆษณา

 

รายการ

​คู่มือสำหรับประชาชน

​ ​​Check list

​คู่มือที่

เกี่ยวข้อง​ ​

 

ขออนุญาตโฆษณา

 

 

 

1.

การขออนุญาตโฆษณาอาหาร
(เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

 pdf.svg

 

 

2.

การขออนุญาตโฆษณาอาหาร
(ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

 pdf.svg