ขอหนังสือรับรอง

 

 

 

รายการ

​คู่มือสำหรับประชาชน

​ ​​Check list

คู่มือที่

เกี่ยวข้อง​ ​

​​​Link ก.พ.ร.

​​​PDF File

​​​“Key word” สำหรับค้นหาคู่มือฯ ในเว็บไซต์ กพร.

​​​PDF File

​WORD File

 

​8. ​ขอหนังสือรับรอง ​

 

​8.1

​ ​การออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก

(Update 16 สิงหาคม 2564)

link.png

pdf.png

​ออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก​

pdf.png

 

​8.2

​ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตเกี่ยวกับสารกาเฟอีนสำหรับการผลิตเครื่องดื่มผสมกาแฟ   

(Update 25 พฤศจิกายน 2564)

 

pdf.png

pdf.png

doc.png