ขออนุญาตผลิตภัณฑ์

 

 

 

 

รายการ

​คู่มือสำหรับประชาชน

​ ​​Check list

 

​คู่มือที่

เกี่ยวข้อง​ ​

​​​Link ก.พ.ร.

​​​PDF File

​​​“Key word” สำหรับค้นหาคู่มือฯ ในเว็บไซต์ กพร.

​​​PDF File

​WORD File

 

​5. ​ขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 

 

​5.1

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

(Update สิงหาคม 2566)

 

link.png

pdf.png

​​ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี

book (1) 1.png

(Update

20 /10/65)

 

​5.1.1

​​ยื่นคำขอใหม่-กรณีมีส่วนประกอบสำคัญนอกบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.3)

pdf.png

 

​5.1.2

​ยื่นคำขอใหม่-กรณีที่มีส่วนประกอบสำคัญตามบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.5)​

pdf.png

 

​5.1.3

​ขอแก้ไข--กรณีมีส่วนประกอบสำคัญนอกบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.4)

pdf.png

 

​5.1.4

​ขอแก้ไข--กรณีที่มีส่วนประกอบสำคัญตามบัญชีรายชื่อ อย. (ยื่นแบบ สบ.6)

pdf.png

 

​5.2

​ ​อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

  (Update 20 ธันวาคม 2564)

link.png

pdf.png

​อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

 

​5.2.1

​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)

pdf.png

 

​5.2.2

​ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)​  

pdf.png

 

​5.3

อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก​ ​

(Update 20 ธันวาคม 2564)

link.png

pdf.png

​ขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

 

​5.3.1

​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)​  

pdf.png

 

​5.3.2

ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)​​  

pdf.png

 

​5.3.3

​หลักเกณฑ์และแนวทางการอนุญาต

pdf.png

 

​5.4

​ ​อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ

  

link.png

pdf.png

​อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ​

(Update 1 /11/65)

 

​5.4.1

​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)

pdf.png

 

​5.4.2

​​ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)  

pdf.png

 

​ศูนย์ประเมินด้านโภชนาการและการกล่าวอ้างทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหารแห่งประเทศไทย (CNACT)

link.png

 

​5.5

นมดัดแปลงสำหรับทารก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (Update 20 ธันวาคม 2564)

link.png

pdf.png

​นมดัดแปลงสำหรับทารก

 

​5.5.1

​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)  

pdf.png

 

​5.5.2

​ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)  

pdf.png

 

​5.6

​ กลุ่มวัตถุเจือปนอาหาร / อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก(เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล) (ยื่นใหม่)

 

​ ​

​5.6.1 ​

​วัตถุเจือปนอาหาร

link.png

pdf.png

​วัตถุเจือปนอาหาร

(Update 17/8/65)

pdf.png

Update 18/1/65

 

​รายการตรวจวิเคราะห์วัตถุเจือปนอาหาร icon_new.gif

xls.png

 

​Check list for Food Additives Application.

pdf.png

 

​Declaration of Compliance for food additive Update 10/2/64 

pdf.png

 

​ ​

​5.6.2 ​

​วัตถุที่รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร

link.png

pdf.png

​​วัตถุที่รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร

(Update 17/8/65)

pdf.png

Update 18/1/65

 

 

​Check list for Food Additives prolonging food qualities Application.

pdf.png

 

​ ​

​5.6.3 ​

​เอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร

link.png

pdf.png

​​เอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร

pdf.png

Update 6/1/65

 

​Check list for Food Enzyme Application.

pdf.png

 

​ ​

​5.6.4 ​

​ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสารฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร

link.png

pdf.png

​ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสารฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร

pdf.png

Update 6/1/65

 

​Check list for washing or sanitizing product for food Application.

pdf.png

 

​ ​

​5.6.5 ​

​อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล) Update 30/3/64

link.png

pdf.png

​อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

(Update 17/8/65)

pdf.png

Update 18/1/65

 

​Check list for sweetener for weight control propose Application.

pdf.png

 

​5.7

การยื่นแก้ไขตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร 

สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหารไว้แล้ว

 

 

​ ​

​5.7.1 ​

​แก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับเลขสารบบไว้แล้ว ประเภทวัตถุเจือปนอาหารและอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)

link.png

pdf.png

​แก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับเลขสารบบไว้แล้ว ประเภทวัตถุเจือปนอาหารและอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)

pdf.png

Update 18/1/65

 

​ ​

​5.7.2 ​

​แก้ไขฉลาก กรณีที่การแก้ไขไม่มีผลเกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณ มาตรฐานหรือความปลอดภัยของอาหาร

link.png

pdf.png

​แก้ไขฉลากที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณ หรือความปลอดภัยของอาหาร

pdf.png

Update 18/1/65

 

​5.8

การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูปผสม กาแฟปรุงสำเร็จ และเครื่องดื่มเกลือแร่ ​

link.png

pdf.png

การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูปผสม กาแฟปรุงสำเร็จ และเครื่องดื่มเกลือแร่ 

 

​5.8.1 

​ ​ยื่นคำขอใหม่ (สบ.5 reprocess)

pdf.png

 

​5.8.2

​ ​ขอแก้ไข (สบ.6 reprocess)

pdf.png

 

​5.9​

อาหารประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ​​ ​

(Update 13 ธันวาคม 2564)

link.png

pdf.png

​​อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ

 

​Public manual: Application for Permission of a product and correction of permitted items: for food other than specific controlled food, food supplements, royal jelly and its products, cow’s milk, flavored milk, fermented milk, dairy products, ice-cream, beverages in sealed containers, food in sealed containers and food for special purpose. Cancel

pdf.png

 

​5.10

การขอเพิ่มชื่ออาหารหรือฉลากอาหารเพื่อการส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร​

link.png

pdf.png

​การขอเพิ่มชื่ออาหารหรือฉลากอาหารเพื่อการส่งออก

 

5.11​

​เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง (Update กรกฎาคม 2566)

pdf.png

 

​5.11.1

​ ​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)

(Update 26 ตุลาคม 2565)

pdf.png

 

​​5.11.2

​ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)  

(Update 27 กันยายน 2564)

pdf.png

 

​​5.11.3

​หลักเกณฑ์และแนวทางการอนุญาต

(Update 26 ตุลาคม 2565)

pdf.png

 

​​5.11.4

​แนวทางการกรอกคำขอ

pdf.png

 

​​5.11.5

​ตัวอย่างการกรอกคำขอ

pdf.png

 

​​5.11.6

​เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

pdf.png

 

​5.12

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง​ ​(Update กรกฎาคม 2566)

pdf.png

​ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง

 

5.12.1

​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)

(Update 26 ตุลาคม 2565)

pdf.png

 

​5.12.2

​ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)  

(Update 24 กันยายน 2564)

pdf.png

 

​5.12.3

​หลักเกณฑ์และแนวทางการอนุญาต

(Update 26 ตุลาคม 2565)

pdf.png

 

​5.12.4

​แนวทางการกรอกคำขอและตัวอย่าง

pdf.png

 

​5.12.5

​เอกสารตรวจสอบการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

(Update 21 กันยายน 2564)

pdf.png

 

​5.12.6

​เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน หรือแร่ธาตุ

pdf.png

 

​5.12.7

​เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน หรือแร่ธาตุ สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

pdf.png

 

​5.12.8

​เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน

pdf.png

 

​5.12.9

​ เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์ สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

pdf.png

 

​5.12.10

เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์

pdf.png

 

​5.13

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ​ 

(Update กรกฎาคม 2566)​

pdf.png

​ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ​ 

 

​5.13.1

​ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)

(Update 26 ตุลาคม 2565)

pdf.png

 

​5.13.2

​ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)

pdf.png

 

​5.13.3

​หลักเกณฑ์และแนวทางการขออนุญาต

(Update 26 ตุลาคม 2565)

pdf.png