กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านอาหาร

​ ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง​

ดร.กนกวรรณ มนูญผล 

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ

นางสาวมยุรี ดิษย์เมธาโรจน์   

​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ

นางสาวลักษิกา คำศรี 

​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวสุจิตรา บุญเป็ง

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ