กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

​ ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง​

นางณัฏฐา ณ รังษี 

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ

นางสาววาลิกา สนองคุณ 

​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวภัทรา บุญทาริก 

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวสาวิตรี ศุภผล 

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาววิภาพร โพธิ์จำศีล

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ