กลุ่มอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ

​ ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง​

นางสาวพัชราภรณ์  ธำรงกิจเจริญ

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวกลางกมล  จันทราสุทธิ์     

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวนิชนันท์  ธรรมวัฒน์ 

​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางชนานันท์  สมณา 

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ